Navigation
Home Page

Cymraeg

Patrwm Helpwr Heddiw

Patrwm Helpwr Heddiw 1
Y Dref The Town

siop ddillad

siop esgidiau

siop deganau

siop bapurau

siop chwaraeon

siop losin

siop flodau

siop lysiau

siop ffrwythau

siop fara

siop drin gwallt

archfarchnad

fferyllfa

swyddfa’r post

gorsaf heddlu

gorsaf reilffordd

meddygfa

llyfrgell

parc

banc

sinema

garej

ysgol

tafarn

eglwys

canolfan hamdden

clothes shop

shoe shop

toy shop

paper shop

sports shop

sweet shop        

flower shop

vegetable shop

fruit shop

bakery

hairdresser

supermarket

pharmacy

post office

police station

railway station

surgery

library

park

bank

cinema

garage

school

pub

church

leisure centre

 

Welsh Websites

Gwefannau Cymraeg


Top